Sunday, April 2, 2017

[giaban]Giá đ[/giaban]

[tomtat]
<ul>
  <li><span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: large;">Đặt Online ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):</span></li>
  <li><span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: large;">Trả góp 0% PPF</span></li>
  <li><span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: large;">Phiếu Mua Hàng Phụ Kiện 600.000đ</span></li>
  <li><span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: large;">Tặng Voucher 200.000đ áp dụng mua sạc dự phòng</span></li>
  <li><span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: large;">Tặng 50% gói Bảo Hành Vàng</span></li>
  <li><span style="font-family: &quot;times&quot; , &quot;times new roman&quot; , serif; font-size: large;">Tai nghe không dây thoại & nhạc Jabra Talk</span></li>
</ul>[/tomtat]
<!--more-->
[chitiet]
Nội dung
[/chitiet]

[kythuat]
Nội dung
[/kythuat]

[hot]<span class="iconlct vuacohang" style="background-color: #59a3df; color: white;">&nbsp;Mới&nbsp;</span>[/hot]

[video]
<img src="Link ảnh" />
[/video] 

[danhgia]
Nội dung
[/danhgia]

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

No comments:

Post a Comment