Wednesday, April 12, 2017

MỘT SỐ LỖI CƠ BẢN THƯỜNG GẶP CAMERA IP + ĐẦU GHI NVR
Để thuận tiện cho việc theo dõi và khắc phục sự cố kịp thời Công ty TNHH Công Nghệ Đan Phượng (Dptech) tổng hợp một số lỗi thường gặp Camera IP và đầu ghi NVR để tránh sự lúng túng cho bạn khi gặp sự cố trong quá trình lắp đặt và sử dụng như sau:Có 2 cách để bạn khắc phục khi gặp sự cố:
Thứ 1: Tìm hiểu nguyên nhân và tự khắc phục sự cố theo các lỗi cơ bản thông thường hay gặp như sau:
1. Camera IP mất tín hiệu, chập chờn

Camera nhieu -1

Nguyên nhân:
·              Dây mạng kết nối Camera với hệ thống mạng kém, đứt.
·              Nhập sai địa chỉ IP của Camera.
·              Chưa cài đặt Camera vào đầu ghi hoặc cài không đúng.
·              Đầu jắc mạng của dây bị hoen rỉ, không tiếp xúc được.
·              Địa chỉ IP của Camera khác với địa chỉ của lớp mạng và Modem khi vào trực tiếp Camera.
·              Nguồn cấp cho Camera chết hoặc không đủ điện áp, dòng điện.
·              “Tên đăng nhập” hoặc “ Mật khẩu” không đúng.
·              Cổng Lan của thiết bị mạng hoặc Camera lỗi hoặc chết.
Khắc phục:
·              Kiểm tra dây mạng kết nối đầu ghi với hệ thống mạng có đứt hay bị kém không? Nếu hỏng thì ta phải thay mới.
·              Kiểm tra các đầu mạng có bị lỏng, hoen rỉ hay không? Nếu có thì bấm lại đầu mới.
·              Kiểm tra lại cài đặt Camera kết nối với đầu ghi
·              Kiểm tra xem dòng Camera IP đang dùng có địa chỉ IP cùng với dải IP của hệ thống mạng không? Nếu không trùng bạn có thể cài IP tĩnh của máy tính cùng dải IP với Camera rồi đăng nhập vào Camera để đổi IP của Camera về cùng dải với hệ thống mạng.
·              Kiểm tra nguồn cấp cho Camera.
·              Kiểm tra cổng Lan của thiết bị mạng và Camera.
2. Không truy cập được vào đầu ghi NVRNguyên nhân:·              Dây mạng kết nối Đầu ghi NVR với hệ thống mạng kém, đứt.
·              Nhập sai địa chỉ IP của Đầu ghi NVR.
·              Chưa cài đặt Đầu ghi NVR hoặc cài không đúng. Port cho đầu ghi đã mở chưa?
·              Đầu jắc mạng của dây bị hoen rỉ, không tiếp xúc được.
·              Địa chỉ IP của Đầu ghi NVR khác với địa chỉ của lớp mạng và Modem khi vào trực tiếp Đầu ghi NVR.
·              Nguồn cấp cho Đầu ghi NVR chết hoặc không đủ điện áp, dòng điện.
·              “Tên đăng nhập” hoặc “ Mật khẩu” không đúng.
·              Cổng Lan của thiết bị mạng hoặc Đầu ghi NVR lỗi hoặc chết.
Khắc phục:
·              Kiểm tra dây mạng kết nối đầu ghi với hệ thống mạng có đứt hay bị kém không? Nếu hỏng thì ta phải thay mới.
·              Kiểm tra các đầu mạng có bị lỏng, hoen rỉ hay không? Nếu có thì bấm lại đầu mới.
·              Kiểm tra lại cài đặt Đầu ghi NVR . Mở Port cho đầu ghi.
·             Kiểm tra xem Đầu ghi NVR đang dùng có địa chỉ IP cùng với dải IP của hệ thống mạng không? Nếu không trùng bạn có thể cài IP tĩnh của máy tính cùng dải IP với Đầu ghi rồi đăng nhập vào Đầu ghi để đổi IP của Đầu ghi về cùng dải với hệ thống mạng.
·              Kiểm tra nguồn cấp cho Đầu ghi NVR.
·              Kiểm tra cổng Lan của thiết bị mạng và Đầu ghi NVR.
3. Đầu ghi NVR không lên hình, lên bị treo hình, nhiễu
Nguyên nhân:
·              Lỗi do Ổ cứng bị kém hoặc cáp tín hiệu, cáp nguồn kém làm treo máy.
·              Nguồn cấp cho đầu ghi không đủ.
·              IP của đầu ghi trùng với IP của 01 camera nào đó trong hệ thống.
·              Đầu ghi lỗi.
Khắc phục:
·              Thay cáp nguồn, cáp tín hiệu.
·              Kiểm tra lại ổ cứng.
·              Kiểm tra nguồn cấp cho đầu ghi.
·              Kiểm tra IP của đầu ghi có trùng với IP của Camera.
·             Kiểm tra đầu ghi bằng cách lấy 01 nguồn cùng loại, tháo HDD ra, không cắm bất cứ thiết bị khác vào đầu ghi. Nếu vẫn treo thì bạn nên đem đầu ghi đi Bảo hành hoặc sửa.Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

No comments:

Post a Comment